Složka značek


Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněny zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění, zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění a zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Toto platí zejména pro obchodní značky společnosti Bosch, typová označení, firemní loga a emblémy. Značky a prvky uspořádání použité na našich stránkách jsou duševním majetkem společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o.
 

Složka záruk


Tato webová stránka byla sestavena s největší možnou pečlivostí a má čistě informační charakter. Přesto se nemůže společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. zaručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací a neodpovídá za aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, nebo z jednání založených na informacích zde publikovaných.
 

Složka licencí


Duševní majetek obsažený na webových stránkách Bosch Group, jako jsou patenty, značky nebo autorská práva, je chráněn. Prostřednictvím této webové stránky se neuděluje žádná licence k využívání duševního majetku společnosti Bosch nebo třetí osoby.
 

Zákonná upozornění


Společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. těší Vaše návštěvy této webové stránky a Váš zájem o naše produkty. Zadáním svých osobních údajů na této webové stránce návštěvník souhlasí s tím, a dává souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly uloženy, zpracovány a popř. předány společnostem patřícím do Bosch Group výlučně za účelem individuálního obsloužení tohoto návštěvníka, zaslání informací o produktech nebo předložení servisních nabídek. Společnost Robert Bosch odbytová s.r.o. Vás ujišťuje, že s Vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních informací.